Please note that the Student Awards Service will be implementing a new software system in April, and the last date for submitting bursary applications in the BOSS system is 17th March. The new system will be operational on 4th April and available for bursary applications from this date.

Please do not post any more documents to the Pontypool office as they will not be scanned. You will be able to upload any documents to the new system once it's live and you have submitted a new application.

For any enquiries, please contact Student Awards Services at abm.sas@wales.nhs.uk
Sylwch y bydd y Gwasanaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yn cyflwyno system feddalwedd newydd ym mis Ebrill, a'r dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau am fwrsariaeth yn y system BOSS fydd 17eg Mawrth. Bydd y system newydd yn weithredol ar 4 Ebrill ac ar gael ar gyfer ceisiadau am fwrsariaeth o’r dyddiad hwn.

Peidiwch â phostio rhagor o ddogfennau i swyddfa Pont-y-pŵl gan na fyddant yn cael eu sganio.

Byddwch yn gallu uwchlwytho unrhyw ddogfennau i'r system newydd unwaith y bydd yn fyw ac y byddwch wedi cyflwyno cais newydd.Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr yn abm.sas@wales.nhs.uk